സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല.
money
By Web Desk | 01:13 PM Wednesday, 11 January 2017
  • സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല.

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല.

പവന് 21,520 രൂപ ഗ്രാമിന് 2,690 രൂപ. ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചിരുന്നു. 31 ഗ്രാമിന്റെ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,188ഡോളറാണ് ആഗോള വിപണിയിലെ വില.

Show Full Article
COMMENTS

Currently displaying comments and replies